Privacyverklaring

Praktijk Lilibooi gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens die wij verwerken

Als u gebruik maakt van diensten van Praktijk Lilibooi dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u aan de voeding- en leefstijlcoach/massagetherapeute via de telefoon bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak of via de mail. Denk hierbij aan:

Naam
Geboortedatum
Adresgegevens
BSN
Telefoonnummer/mobiel nummer
E-mailadres
Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?

Praktijk Lilibooi heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden:

  • om u een persoonlijk voeding- en leefstijladvies te kunnen geven en
  • om u een ontspanningsmassage/APS-behandeling te kunnen geven.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Praktijk Lilibooi bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Praktijk Lilibooi zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden. Denk daarbij aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar lilianmual@gmail.com. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Praktijk Lilibooi neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met praktijk Lilibooi via het telefoonnummer 06-55875439 of via email-adres lilianmual@gmail.com

Meer informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door praktijk Lilibooi kunt u contact opnemen via email-adres lilianmual@gmail.com

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Maak een afspraak

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u een email sturen, bellen
of het contactformulier invullen.

Lilian Mual
Orthomoleculair hormoontherapeut
Massagetherapeut
Verpleegkundige

Praktijklocatie:
Studio Moesstraat
Moesstraat 47
9717 JV Groningen

T : 06-55875439
E : lilianmual@gmail.com

Voer a.u.b. uw naam in
Vul alstublieft een bericht in.